Rozalija Ekres

Rozalija Ekres rođena je u Temerinu. Osnovnu školu sam završila u rodnom mestu, a Gimnaziju Moša Pijade u Novom Sadu. Diplomu Univerziteta u Novom Sadu sam stekla na Ekonomskom fakultetu.

Kao mladi diplomac sam se zaposlila u privredi, gde sam provela 16 godina. Od 2001. narednih 11 godina sam radila u pokrajinskoj upravi AP Vojvodine, prvo u Sekretarijatu za obrazovanje i kulturu a zatim u Sekretarijatu za finansije gde sam od 2008-2012 bila na funkciji zamenika pokrajinskog sekretara.

Od 2012-2016 godine bila sam odbornik u Skupštini Opštine Temerin i šef poslaničke grupe SVM, kao i predsednik saveta za budžet i finansije.

Od 2012. godine do danas sam direktorka Novinsko izdavačke kuće Mađar So koja izdaje i štampa jedini dnevni list u Srbiji na mađarskom jeziku već punih 75 godina.

Sinovi su punoletni, stariji je po okončanju studija ostao u zemlji i zaposlen je, dok je mlađi student takođe u domovini.