1. Pun naziv: ASOCIJACIJA MEDIJA

2. Adresa: Francuska 5, 11000 Beograd. Tel: +381 11 3065 545, + 381 64 8338 071, e-mail: info@asmedi.org, dalila.ljubicic@asmedi.org

3. Matični broj: 17514687, PIB: 103099587, Tekući račun: 205-65141-23 (Komercijalna banka)

4. Ovlašteno lice: Dalila Ljubičić, izvršni direktor

5. Članovi Upravnog odbora su: Zoran Sekulić (FoNet) predsednik, Veselin Simonović (Ringier Axel Springer) potpredsednik, Robert Čoban (Color Press Group) potpredsednik, Rade Radovanović (Dan Graf), Nadežda Gaće (Novi magazin), Rozalija Ekres (Magyar Szo), Zlata Kureš (Beta), Veselin Jevrosimović (Telegraf.rs), Stevan Ristić (Vreme) .

6. Članice Asocijacije medija su: Ringier Axel Springer, DanGraf, Dnevnik, Magyar Szo, Color Press Group, Attica media,  Business Info Group, Vreme, NiN, Novi magazin, FoNet, Beta, Lokal Media Group​, Het Nap, Ruske slovo, Hlas ludu, Telegraf.rs, Srbijadanas.com.

7. Pridruženi članovi su:  Telekom Srbija, MK Group, Centro Štampa, Victoria Group, Banka Intesa, Nelt grupa, Piraeus banka, Hemofarm, I&F McCann grupa, Direct media, Nina media.

8. Najbolji uvid u ono što radi i čime se Asocijacija medija bavi, daje naša elektronska publikacija Newsletter, koju dva puta mesečno distribuiramo na preko 4.000 korisničkih adresa od kojih je 75% iz sveta medijske industrije, desetak procenata radi u kompanijama, a 15 posto se distribuira na adrese državnih organa, diplomatska predstavništva i na značajan broj adresa u zemljama u okruženju.