ASOCIJACIJA MEDIJA
Adresa: Francuska 5
11000 Beograd
Tel: +381 11 3065 545, + 381 64 8338 071
Mail: info@asmedi.org, dalila.ljubicic@asmedi.org

Matični broj: 17514687
PIB: 103099587
Tekući račun: 205-65141-23 (Komercijalna banka)

Ovlašteno lice: Dalila Ljubičić, izvršni direktor

Pošaljite nam mail