O nama

Asocijacijom medija upravlja Upravni odbor sastavljen od 9 članova. Vršilac dužnosti predsednika UO je Stevan Ristić (direktor nedeljnika “Vreme”), a dva potpredsednika su Veselin Jevrosimović (Comtrade) i Robert Čoban (Color Press Group). Izvršni direktor je Izabela Branković.

Asocijacija medija se primarno finansira putem članarina medijskih članova. Rad Asocijacije medija finansijski pomažu i najveće kompanije u Srbiji, putem članarine (kao pridruženi članovi) ili putem ugovora o poslovnoj saradnji ili sponzorstvu.

Asocijacija medija je član Evropske asocijacije novinskih izdavača (ENPA), što joj daje mogućnost pristupa informacija i materijalima o srodnim ciljevima na evropskom nivou.

U Srbiji, Asocijacija medija je deo neformalne grupe Medijska zajednica, koja je fomirana povodom donošenja Medijske strategije 2011. godine, a čine je medijska i novinarska udruženja, dok sa asocijacijama kao što su IAA Serbian Chapter i IAB Serbia ima partnerske odnose. Asocijacija medija je jedan od osnivača Saveta za štampu – samoregulatornog tela za štampene i on-line medije.

Asocijacija medija dva puta mesečno objavljuje elektronsku brošuru Newsletter, putem koje svoje članove, ali i ostale zainteresovane, informiše o najnovijim zbivanjima u domaćoj i svetskoj medijskoj industriji. Ovo elektronsko glasilo redovno stiže na preko 4.000 adresa korisnika iz medijske sfere kako u Srbiji tako i u susednim zemljama. Sva izdanja Newslettera (od 2004. godine do danas) čuvaju se u Arhivi Newslettera i veoma su korisna za sagledavanje aktivnosti Asocijacije medija. Prijava na listu primalaca Newslettera je besplatna i obavlja se na naslovnoj strani www.asmedi.org.