Ciljevi

Ciljevi Udruženja su:

1. permanentno unapređivanje uslova poslovanja novinsko izdavačkih kuća, novinskih agencija i portala – na svim platformama,

2. implementacija najnovijih dostignuća iz oblasti medijske industrije,

3. pokretanje zakonodavnih inicijativa za bolje regulisanje oblasti medijske industrije,

4. permanentna dodatna stručna edukacija zaposlenih u medijskoj industriji,

5. saradnja sa sličnim ili istovetnim medijskim organizacijama iz zemlje i sveta.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

– Zastupa interese članova i novinskih izdavača, novinskih agencija i portala – na svim platformama prema državnim organima i organizacijama na svim nivoima,
– Zastupa interese novinskih izdavača, novinskih agencija i portala – na svim platformama prema javnim preduzećima čije usluge se koriste
– Zastupa interese članova u oblasti marketinških aktivnosti,
– Zastupanje interesa članova u odnosu na ponuđače repromaterijala i opreme u oblasti novinskig izdavaštva, grafičke opreme i elektronskih medija,
– Zastupa interese svojih članova u oblasti sprovodjenja tržišnih istraživanja i primene dobijenih rezultata,
– Organizuje edukaciju i dopunsko stručno obrazovanje kadrova u novinsko izdavačkoj delatnosti i delatnosti elektronskih medija,
– Organizuje stručne seminare, skupove, izložbe, promocije i sl. posvećene najnovijim zbivanjima i trendovima u okviru novinsko izdavačke industrije, elektronskih medija i srodnim granama,
– Prati najnovije trendove na tehničko tehnološkom nivou i informiše o mogućnostima njihove primene,
– Zastupa interesa Asocijacije u kontaktu sa sličnim organizacijama u svetu i organizuje kontinuirau saradnju,