ChatGPT: SUDIJA ŠKULIĆ: MEDIJSKA SUĐENJA PRITISAK NA SUDSTVO I PRAVNA NEKULTURA

Sudija Ustavnog suda Srbije, Milan Škulić, izrazio je zabrinutost zbog sve češće pojave takozvanih medijskih suđenja i suđenja u medijima. U intervjuu za “Politiku,” Škulić je istakao da ovakve prakse predstavljaju specifične medijske zloupotrebe, naročito kada se prejudicira ishod krivičnih postupaka ili se stvara javno očekivanje o budućim presudama.

Škulić je naglasio da sudovi ne funkcionišu izolovano i da ovakva medijska suđenja vrše pritisak na pravosuđe, što dovodi do pravne nekulture i zloupotrebe prava. On je posebno ukazao na slučajeve nesavesnih advokata koji agresivnim medijskim nastupima pokušavaju da se reklamiraju, što je protivno načelnoj zabrani reklamiranja advokata.

Posebnu zabrinutost Škulić je izrazio zbog pojavljivanja kvazieksperata koji komentarišu aktuelne krivične postupke. On je naveo da se forenzika često predstavlja kao nova i revolucionarna disciplina, dok je zapravo reč o decenijama staroj kriminalističkoj tehnici koja je dobro poznata i primenjuje se širom kontinentalne Evrope.

Ovakve prakse, prema Škuliću, ne samo da narušavaju integritet pravosudnog sistema, već i obmanjuju javnost, stvarajući lažne predstave o pravnom procesu i stručnosti onih koji se pojavljuju u medijima.

ORIGINAL: „Medijska suđenja“ svojevrstan pritisak na sudstvo (cenzolovka.rs)

Najnovije