Ristić predsednik Upravnog odbora Asocijacije medija

BEOGRAD, 07. jul 2019. godine – Upravni odbor Asocijacije medija jednoglasno je izabrao Stevana Ristića, direktora nedeljnika Vreme, za predsednika Upravnog odbora u narednom četvorogodišnjem mandatu. Na istoj, konstitutivnoj, sednici za potpredsednike su izabrani Robert Čoban, predsednik Color press group i Veselin Jevrosimović, predsednik kompanije Comtrade group.

Na Skupštini Asocijacije medija u novi Upravni odbor izabrani su Zoran Sekulić, direktor Novinske agencije FoNet, Zlata Kureš, izvršna direktorka Novinske agencije Beta, Rade Radovanović osnivač dnevnog lista Danas, Rozalija Ekres, direktorka izdavačke kuće Magyar Szo, Nadežda Gaće, glavna i odgovorna urednica nedeljnika Novi magazin i  Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica magazina Nova ekonomija.

Skupština je usvojila finansijski izveštaj za 2018.godinu, izveštaj o radu Upravnog odbora i Plan rada Asocijacije u 2019. godini.

Članovi Skupštine razmatrali su aktulene probleme medijske industrije i ukazali na nepovoljan politički ambijent za rad medija u javnom interesu, tešku finansijsku situaciju i nepotpunu i pogrešnu primenu medijske regulative. Izrazili su i svoje nezadovoljstvo kontrolisanim i diskriminatornim medijskim tržištem, i posebno su ukazali na neuspeh dijaloga medijske zajednice sa Vladom Srbije, koji je izgubio smisao usled odsustva političke volje vlasti.

Članovi Skupštine nezadovoljni su i zbog odluke Vlade da izmeni više ključnih odredbi u Nacrtu medijske strategije i to posle završene javne rasprave i bez znanja radne grupe koja je sačinila ovaj dokument.

Asocijacija medija neće podržati, ni prihvatiti medijsku strategiju koja suštinski odudara od verzije koju je radna grupe predala Vladi i snažno će se protiviti reviziji celokupnog koncepta medijske reforme.

Posebno će se suprotstaviti svim normativnim i faktičkim nastojanjima da se relativizuje uloga  Saveta za štampu, pa i da se dovede u pitanje i njegov opstanak, kao  jedinog samoregulatornog tela u domenu štampanih, onlajn medija i novinskih agencija.

 

ASOCIJACIJA MEDIJA

Najnovije