RASPRAVA O SAVETU ZA ŠTAMPU

Nadležnost i funkcionisanje Saveta za štampu predviđene Nacrtom zakona o javnom informisanju i medijima bili su centralna tema današnje javne rasprave o tom nacrtu.

Član Društva novinara Vojvodine Drago Njegovan ocenio je da Nactom Savet za štampu dobija javna ovlašćenja i da je dobro što je Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ograničilo nadležnost Saveta samo za one medije koji prihvataju njegovu punu nadležnost.

On je rekao da bi trebalo dozvoliti osnivanje i drugih tela koja bi ocenjivala kršenje Kodeksa novinara Srbije.

Predstavnica Saveta za štampu Gordana Novaković ocenila je da je “katastrofalan” član Nacrta koji se odnosi na Savet za štampu jer mediji koji ne priznaju nadležnost Saveta i krše Kodeks mogu da dobiju novac kroz projektno finansiranje, a da mediji koji su prihvatili nadležnost Saveta ne mogu da dobiju novac ukoliko krše Kodeks, što je diskriminatorni odnos prema tim medijima.

Ona je istakla da nije ideja da Savet za štampu bude u Zakonu o javnom informisanju i medijima zato što je nekom važno da taj savet bude u Zakonu, već da je suština da država nema pravo da novcem iz budžeta finansira medije koji se ponašaju neprofesionalno i neetički, vode kampanju protiv ljudi i brutalno gaze po njihovoj privatnosti.
Predstavnica Udruženja novinara Srbije Gordana Konstantinović rekla je da se to udruženje ne stoji iza odredbi koje se odnose na Savet za štampu i na to ko može biti izdavač medija i proizvođač medijskog sadržaja.

Ona je ocenila da nisu dobro uređena pitanja ko može biti izdavač medija i proizvođač medijskig sadržaja i ocenila da je način na koji je Nacrtom uređen rad Saveta za štampu “korak unazad”.

Predstavnica Fondacije Slavko Ćuruvija Ivana Stevanović rekla je da predlozi u Nacrtu ne garantuju da Telekom neće ponovo platiti 600 miliona evra za fudbalske utakmice kako bi istisnuo konkurenciju.

Ona je istakla da je Savet za štampu visoko funkcionalno telo koje kvalitetno radi svoj posao što dokazuju i kazne za medije koje krše Kodeks novinara i zakone.

Stevanović je navela da građani svojim novcem, kroz budžetsko sufinansiranje, finansiraju odštete koje mediji koji krše zakone plaćaju ljudima koje su u svojim izveštavanjima targetirali i plasirali laži o njima.

Najnovije