PRIJAVE ZA RADIONICU MEDIJSKO INFORMACIJSKA PISMENOST

Asocijacije medija i Deutsche Welle Akademije pozivaju nastavnike i profesore da se prijave na petodnevnu online obuku medijsko informacijske pismenosti. 

Kroz petodnevnu online radionicu, u vikend terminima (subota – nedelja, 03/04 – 10/11. oktobra) i završni dan, po dogovoru, predvideli smo obuku za 12 nastavnika osnovnih i srednjih škola. 

Sigurni sam da znate da je od školske godine (2018/2019), u gimnazije i pojedine srednje stručne škole, uveden izborni predmet: “Jezik, mediji i kultura”. Zapravo, to i zvančno predstavlja uvođenje medijske pismenosti” u sistem obrazovanja Republike Srbije. 

Ova oblast posebno je značajna i zbog činjenice da se pominje u kontekstu evropskih integracija, kao važan faktor na polju demokratizacije i razvoja građanskog društva. Ona je korisna za obrazovni sistem svake demokratske zemlje, a posebno u državama u kojima su i klasična i funkcionalna pismenost građana daleko od zadovoljavajućeg nivoa… Nažalost, naša Srbija je u toj grupi! 

Medijska pismenost podrazumeva sposobnost građana da pristupaju, tumače i kritički vrednuje medijske sadržaje, kao i da stvore i prenesu medijske poruke. UNESCO je, još sedamdesetih godina prošlog veka, podstakao pitanje medijskog obrazovanja, zatraživši da naučnici, na međunarodnom nivou, istraže njegovo uključivanja u obrazovne sisteme svih zemalja. 

Za Vašu informaciju, prema istraživanju o medijskoj pismenosti u Srbiji, koje je Biro za društvena istraživanja (BIRODI), sproveo krajem 2013. godine, na reprezentativnom uzorku od više od 3.200 srednjoškolaca, profesora građanskog vaspitanja, studenata novinarstva i novinara, među ispitanicima postoji lažni utisak o stepenu medijske pismenosti. Jedan od rezultata istraživanja je da je neophodna edukacija o opštoj medijskoj pismenosti svih aktera, a posebno edukacija o novim medijima i društvenim mrežama…

Zato je cilj našeg projekta potpuno saglasan i jasan: nudimo pomoć nastavnicima da kroz besplatnu stručnu obuku usvoje nova znanja i prenesu ih generacijama učenika, kojima će medijska pismenost biti neophodna u daljem školovanju i radu. 

Za kraj ovog, nadam se početka uspešne saradnje, želim da vam predstavim organizatore projekta radionice: “Medijska informacijska pismenost”. 

ASOCIJACIJA MEDIJA je poslovno udruženje medijske industrije u Srbiji, koje okuplja najveće i najznačajnije medijske kuće. Asocijacija medija ispunjava sve osnivački proklamovane ciljeve svog postojanja i rada: permanentno unapređivanje uslova poslovanja novinsko – izdavačkih kuća, novinskih agencija i portala – na svim platformama, implementacija najnovijih dostignuća iz oblasti medijske industrije, pokretanje zakonodavnih inicijativa za bolje regulisanje oblasti medijske industrije, permanentna stručna edukacija zaposlenih u medijskoj industriji i saradnja sa poslovno srodnim medijskim organizacijama iz Srbije i inostranstva. 

DEUTSCHE WELLE AKADEMIJA promoviše tradicionalne medije i mlade medijske inicijative na Zapadnom Balkanu, implementira projekte koji sadrže informativne sadržaje usmerene na decu i mlade. Takođe, podržava i podstiče decu i mlade – da se njihov glas čuje i u medijima… Sloboda protoka informacija, kroz sve medijske kanale, nije na visokom profesionalnom nivou, kako u Srbiji, tako i na prostoru Zapadnog Balkana. Glavni fokus DW Akademije usmeren je na učešće mladih u ovim procesima, sa akcentima na digitalizaciju, medijsku i informativnu pismenost, profesionalizaciju i održivost medijskog sektora, transnacionalno umrežavanje medija i nevladinih organizacija. 

Ukoliko želite da se prijavite za radionicu, pošaljite meil sa osnovnim podacima (ime i prezime, kontakt telefon i naziv škola u kojoj predajete) na email edukacija@asmedi.org. Sve polaznike radionice čekaju i nagrade.

Najnovije