NOVI KODEKS NOVINARA NE DOZVOLJAVA KAMPANJE BLAĆENJA LJUDI

Predlog novog Kodeksa novinara Srbije, koji je do 7. maja na javnoj raspravi, sadrži i odredbe o zlonamernom narušavanju reputacije i vređanju pojedinaca, upotrebi veštačke inteligencije, društvenih mreža, moderisanju komentara…

Savet za štampu, nezavisno samoregulatorno telo, objavilo je ove nedelje predlog izmenjenog i dopunjenog Kodeksa novinara Srbije – dokumenta koji propisuje etičke standarde profesije.

Postojeći Kodeks napisan je još 2006 godine, a sada – 18 godina kasnije – predloženo je da se drugačije sistematizuje, te pojasne postojeće, ali i dodaju neke nove odredbe.

„Izmene zapravo nisu toliko velike koliko na prvi pogled izgledaju. Promenili smo strukturu teksta, dodali dva nova poglavlja, a neka preimenovali”, kaže za Cenzolovku generalna sekretarka Saveta za štampu Gordana Novaković.

Ona dodaje da su određene odredbe bile „rasute” po Kodeksu, a da su u novom predlogu  odvojene zabrana diskriminacije i zabrana govora mržnje, kao i poštovanje dostojanstva i prava na privatnost.

U predlog Kodeksa unete su i nove odredbe – o upotrebi veštačke inteligencije, korišćenju društvenih mreža, pravu na zaborav (uklanjanju sadržaja o nekoj ličnosti po zahtevu, ako su njena prava ugrožena i ako ne preteže javni interes, prim. nov), moderiranju komentara – za kojima se, kaže Novaković, stvorila potreba zbog tehnoloških promena koje su se dogodile u međuvremenu.

Kampanje blaćenja

Postojeće odredbe Kodeksa su u predlogu detaljnije objašnjene:

„Precizirali smo ko su javne ličnosti čije je pravo na privatnost suženo. Više pažnje je posvećeno nezavisnosti novinara (sada u posebnom poglavlju), kao i javnom interesu. Novinarski izvori, kojih ima po celom Kodeksu, sada su takođe u posebnom poglavlju.”

Predlog novog Kodeksa novinara Srbije sadrži i odredbe o zlonamernom narušavanju reputacije i vređanju pojedinaca, upotrebi veštačke inteligencije, društvenih mreža, moderisanju komentara

Posebno poglavlje u predlogu Kodeksa dobilo je i poštovanje dostojanstva – veoma važno pitanje, ali i nešto što naši mediji, nažalost, često krše, kaže Gordana Novaković.

„Pred Komisiju za žalbe su proteklih godina često stizale žalbe na serije tekstova čiji je jedini cilj bio diskreditacija i vređanje ljudi o kojima se piše. To je prevazilazilo ono što je propisano važećim Kodeksom, pa je radna grupa predložila posebnu odredbu o nanošenju štete i narušavanju reputacije određene osobe.”

Tako nova odredba u poglavlju o poštovanju dostojanstva nalaže novinaru da „poštuje princip ‘nenanošenja štete’ ugledu i dostojanstvu ličnosti i ne učestvuje u širenju neistina ili kontinuiranom zlonamernom narušavanju reputacije osoba o kojima izveštava”.

VI i društvene mreže

Predlog novog Kodeksa preciznije obrađuje korišćenje društvenih mreža i alata veštačke inteligencije (VI) u novinarskom radu.

Nova odredba nalaže novinarima da veštačku inteligenciju koriste na društveno odgovoran i srazmeran način, kao i da obaveste javnost kada je neki medijski sadržaj kreiran korišćenjem alata VI.

Društvene mreže omogućile su lak pristup brojnim privatnim podacima i zapisima, a mediji su to neretko zloupotrebljavali (Gordana Novaković, Savet za štampu)

Neke odredbe o korišćenju društvenih mreža, iz već postojećih Smernica za primenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju, unete su i u sam predlog novog Kodeksa.

„Društvene mreže omogućile su lak pristup brojnim privatnim podacima i zapisima, a mediji su to neretko zloupotrebljavali”, kaže Gordana Novaković.

Predlog novog Kodeksa nalaže novinarima da privatne podatke, foto, video i druge zapise sa društvenih mreža i drugih platformi, novinari mogu da objave samo uz saglasnost osobe čiji su, osim kada interes javnosti preteže nad pravom na privatnost ili kada ih je ta osoba namenila javnosti. Moraju se zaštititi i oni koji se pominju ili čiji se privatni podaci nalaze u objavama drugih osoba koje novinari prenose.

Takođe, društvene mreže i druge digitalne platforme novinar treba da tretira kao bilo koji drugi izvor informacija, naglašeno je u predlogu novog Kodeksa novinara.

Javna rasprava

Javna rasprava o predlogu novog Kodeksa novinara Srbije trajaće do 7. maja.

Savet za štampu pozvao je novinare, medijske profesionalce i sve zainteresovane da ponude svoje viđenje dokumenta i predlože njegove izmene.

Više o javnoj raspravi i sam predlog Kodeksa objavljeni su na sajtu Saveta.

Novi Kodeks novinara Srbije, kako je ranije rečeno, očekuje se krajem godine.

IZVOR: Cenzolovka

Najnovije