Mediji moraju da uhvate korak sa svetskim trendovima

Više od polovine medija smatra da im je najveća prepreka za uvođenje inovacija u poslovanje nedostatak novca, ali je dosta i onih koji smatraju da im u tome smeta prejak politički uticaj. U polovini tradicionalnih medija ljudi su obeshrabreni i smatraju da neće napredovati ako se okrenu inovacijama. Ovo pokazuju rezultati istraživanja o percepciji inovacija u medijskom okruženju koje je sprovela Asocijacija medija uz podršku Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj.

Oko 20% ispitanika misli da inovacije izostaju zbog neodgovornog poslovanja, a nešto manje njih misli da za inovativnost nedostaju ideje.

Istraživanje je urađeno na uzorku od 60 ispitanika, među kojima je 25 medijskih stručnjaka, članova medijskih organizacija i radnika u medijima, a ostalo su oglašivači i jednim delom građani, odnosno konzumenti medija.

Kao najefikasniji oblik medijskog biznis poslovanja, 40% vidi digitalni marketing, a skoro 55% da je oglašavanje putem novih medija efektnije.

Interesantan je podatak da se medijski radnici i javnost informišu na potpuno drugačiji način, pa gotovo 85% posto zaposlenih u medijima svakodnevno prikuplja informacije na internetu, dok većina građana i dalje najviše veruje televiziji.

Prvi okrugli sto „Inovacije u medijima“ održan je u Nišu, a osim predstavljanja reuzultata istraživanja, govorilo se i o pozitivnim primerima modernizovanja poslovanja medija u svetu, kao što su The Guardian i New York Times. Pored toga, kao primer sa domaće medijske scene predstavljen je dnevni list Danas, koji je, iako je kasno počeo sa uvođenjem inovacija u svoj rad, uspeo da promeni način poslovanja, finansiranja, i uvede potupno novi biznis model, koji kombinuje donacije i crowdfunding, a da pri tom zadrži čitaoce štampanog izdanja lista i pridobije nove, koji više vole da čitaju sa ekrana.

Nakon okruglih stolova u Beogradu i Novom Sadu biće objavljena publikacija koja bi trebalo da pomogne medijima da se modernizuju i digitalizuju.

Najnovije