MEDIJI KOJI DO FEBRUARA NE DOSTAVE PODATKE APR-U, BIĆE IZBRISANI IZ REGISTRA MEDIJA

Izdavači medija, ukoliko nisu to već učinili, imaju rok od tri meseca (do 4. februara 2024. godine) da Agenciji za privredne registre dostave podatke o glavnom uredniku medija i licima koja imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, inače će biti izbrisani iz Registra medija, propisano je Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kako se navodi u članu 154. Zakona, „izdavač je dužan da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu zakona (4. novembar, prim.nov.), ukoliko to već nije učinio, registruje podatke o mediju iz člana 47. stav 1. tač. 2) i 8) ovog zakona“.

Podaci se odnose na „lično ime i JMBG domaćeg fizičkog lica ili broj pasoša i državu izdavanja pasoša stranog fizičkog lica koje je glavni urednik medija“ (tačka 2) i „dokument koji sadrži podatke o pravnim i fizičkim licima koja neposredno ili posredno imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu izdavača, podatke o njihovim povezanim licima u smislu zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i podatke o drugim izdavačima u kojima ta lica imaju više od 5% udela u osnivačkom kapitalu“ (tačka 8).

Zakon propisuje da, ukoliko izdavač ne registruje ove podatke u propisanom roku registrator će medij izbrisati iz Registra po službenoj dužnosti, bez donošenja posebnog akta o brisanju.

Inače, promene registrovanih podataka, po Zakonu, prijavljuju se Registru najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je promena nastala.

Zakon o javnom informisanju i medijima prvi put propisuje i da se, u slučaju da se podaci iz impresuma medija i podaci iz Registra ne podudaraju, kao ispravni smatraju podaci registrovani u Registru.

IZVOR: UNS

Najnovije