KODEKS KRAĆI I JASNIJI

Radna grupa za izradu predloga izmena Kodeksa novinara Srbije predstavila je danas izmene Kodeksa koje će biti na javnoj raspravi do 7. maja.

Članica Radne grupe Tamara Skrozza izjavila je da se od donošenja Kodeksa 2006. na medijskoj sceni desilo mnogo toga što Kodeks ne pokriva i da novi predlog obuhvata medijske hajke i progone, kao i izveštavanje sa sahrana.

“Kodeks je kraći i jasniji”, istakla je Skroza.

Članica Radne grupe Snježana Milivojević rekla je da su u poglavlju “nezavisnost” istakli novinarsku nezavisnost od korporativnih interesa, kao i da su potencirali odgovornost prema javnosti i rad u javnom interesu.

Milivojević je rekla da je poglavlje “poštovanje dostojanstva” novo, da obuhvata zaštitu od diskriminacije i da se uvodi promocija različitosti i da je ono u paru sa zaštitom privatnosti, u kojem je precizirano šta su javne ličnosti.

“Poštovanje dostojanstva je kod nas potpuno potcenjeno, bilo da je reč o žrtvama nesreća, ljudima iz političkog života, javnim ličnostima. Manjine i LGBT populacija konstantno su izloženi diskriminaciji”, rekla je članica Radne grupe Olivera Milošević.

Ona je istakla da poglavlje “privatnost” ima novu odredbu – pravo na zaborav, koje propisuje da urednik može da ukloni privatan sadržaj o nekoj osobi, osim ako je taj sadržaj u javnom interesu.

Kako je rekla, uvedena je novina kada je reč o izveštavanju sa sahrana, jer novinari ne bi trebalo da izveštavaju sa sahrana, osim ako nije reč o profilisanoj javnoj ličnosti, a fotoreporteri bi trebalo da se ophode sa poštovanjem dok fotografišu.

Milošević je dodala da se jedna smernica odnosi na upotrebu rodno osetljivog jezika i da je ona potrebna da se ne bi pravila razlika u zastupljenosti sagovornika.

Članica Radne grupe Nevena Martinović rekla je da se u poglavlju “odgovornost” deo odnosi na komentare i to da mediji moraju da definišu pravila za komentarisanje, kao i na veštačku inteligenciju, odnosno da mediji moraju da obaveste publiku u kojim segmetnima je koriste.

Članica Radne grupe Nadežda Budimović rekla je da poglavlje “odgovornost” pretrpelo najveće promene i da se uvodi obaveza negovanja kulture javne reči i odredba da novinar ne koristi govor mržnje ili agresivnu retoriku i da nije dužan da prenosi ono što nije u skladu sa Kodeksom.

Članica Radne grupe Kristina Kovač rekla je da su uvedene odredbe o društvenim mrežama, odnosno o prenošenju zapisa i fotografija sa profila, da se te osobe moraju pitati za prenošenje materijala, osim ako interes javnosti ne preteže nad privatnošću ili je osoba namenila javnosti.

Ona je dodala da kada se prenose fotografije sa društvenih mreža u interesu javnosti, treba prikriti identitet svih ostalih osoba, koje nisu u javnom interesu.

Najnovije