KADA KAŽEŠ MEDIJI, ČUJEŠ LI „I MLADI“?

Zamislite situaciju u kojoj student novinarstva na pitanje “Koja je razlika između tabloidnog i informativnog novinarstva” daje odgovor “horoskop”.

Ili se postavite na kratko u poziciju maloletnika koji se svakodnevno, u manjem ili većem obimu, susreće sa nizom priča o samoubistvima vršnjaka, opisanim do detalja.

Dva izdvojena primera jasno ukazuju na probleme u medijskom izveštavanju, kao i nedostatku adekvatnog obrazovanja čiji se uticaji prelivaju na mentalno zdravlje, socijalizaciju, i uopšte stasavanje mlade osobe koja uglavnom vidi svoje vršnjake, sebi slične, u negativnom kontekstu, o čemu svedoče brojna istraživanja.

Podatak koji govori u prilog tome, našao se u istraživanju “Mladi u medijskom ogledalu”, sprovedenom tokom 2020. godine od strane Krovne organizacije mladih. Rezultati pokazuju kako se u dve trećine slučajeva, mladi prikazuju u negativnom kontekstu, skloni porocima, lenji, nemoralni i, pre svega, nasilni.

Ipak, borba protiv ovako negativne konotacije i manjka (pozitivnog) medijskog prostora, vodi se na različitim frontovima. Sprovođenje najpre edukacija koje imaju za cilj da pokažu kako treba pristupiti informacijama, njihovom obrađivanju, analizi i kritičkom promatranju, čine mnogobrojne programe medijskog opismenjavanja mladih.

Uz to, osvešćivanje pojedinaca, medijskih radnika, obrazovnih institucija i društva uopšte, čini se kao jedini način rešenja problema koji postaje sve izraženiji, dodatno podstaknut zdravstvenom krizom koja je pojačala dinamiku negativnih i neproverenih informacija.

Pozitivnih pomaka itekako ima, kao rezultat spomenutog rada sa i za mlade. Najpre pojavljivanje različitih medija posvećenim i/ili kreiranim od strane tog dela populacije čine izuzetno dobar primer. 

Kako nastaju, sa kakvim preprekama se suočavaju, kako kreiraju sadržaj, da li se i na koji način udružuju, govoriće na predstojećem, petom Brave New Media Forumu 26. i 27. novembra u organizaciji DW Akademije i Misije OEBS-a u Srbiji.

U fokusu će ponovo biti mediji za mlade i mladi kreatori, urednici, aktivisti iz civilnog sektora, stručnjaci u oblasti digitalnog marketinga i mnogi drugi koji ujedno predstavljaju deo rešenja spomenutog problema. Ne samo u zemlji i regionu, već i medijski radnici širom sveta susrešće se istim povodom i sa istim ciljem.

Iako megalomanski, dugo ukorenjen, izgleda da je itekako rešiv – korak po korak, tema po tema, strana po strana, događaj po događaj… Pridružite nam se na predstojećem forumu, ali i na svakom drugom – čini se da smo nekako bliži.

Natalija Živanović, komunikolog i predavač na FEFA fakulteta

Najnovije