ChatGPT: EU USVOJILA REVOLUCIONARNI ZAKON O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI: POSTAVLJANJE GLOBALNOG STANDARDA

Savet Evropske unije je potvrdio prvi zakon u svetu koji reguliše veštačku inteligenciju (AI), poznat kao Akt o veštačkoj inteligenciji. Ovaj inovativni zakon može postaviti globalni standard za regulaciju AI tehnologija, sa ciljem podsticanja razvoja i prihvatanja bezbednih i pouzdanih AI sistema na jedinstvenom tržištu EU.

Primarni ciljevi novog zakona su zaštita osnovnih prava građana EU i podsticanje ulaganja i inovacija u oblasti veštačke inteligencije širom Evrope. Zakon se primenjuje isključivo na područja koja pokriva zakonodavstvo EU, dok su sistemi koji se koriste u vojne i odbrambene svrhe, kao i u istraživačke svrhe, izuzeti.

Zakon o veštačkoj inteligenciji prati pristup “osnovan na riziku”, što znači da su propisi stroži u slučaju većeg rizika od nanošenja štete društvu. Sistemi sa vrlo ograničenim rizikom, poput video igrica ili filtera za spam, moraju ispunjavati samo osnovne propise transparentnosti. Nasuprot tome, visokorizični AI sistemi moraju ispunjavati niz zahtevnih propisa i obaveza kako bi bili odobreni za tržište EU.

“Ovaj zakon, prvi takve vrste u svetu, prekretnica je za EU, a odnosi se na globalne tehnološke izazove koji stvaraju prilike za naša društva i privredu,” izjavio je belgijski državni sekretar za digitalizaciju Metju Mišel.

Zakon zabranjuje sisteme veštačke inteligencije koji društveno vrednuju i razvrstavaju pojedince prema različitim kriterijumima, uključujući rod, rodni identitet, rasu, etničko poreklo, migracioni status, politička uverenja, seksualnu orijentaciju i veroispovest. Takođe, neprihvatljivim rizikom smatraju se sistemi koji pohranjuju fotografije lica sa interneta ili snimaka CCTV-a, prepoznaju emocije na radnom mestu i u školama, bave se društvenim bodovanjem, ili sprovode prediktivno policijsko delovanje isključivo na osnovu profilisanja osobe.

Građani će imati mogućnost podnošenja pritužbi na AI sisteme koji ugrožavaju njihova prava. Kako bi se osiguralo ispravno sprovođenje novog zakona, predviđa se uspostavljanje nekoliko tela, uključujući kancelarije za veštačku inteligenciju unutar Evropske komisije i naučni panel nezavisnih stručnjaka.

Novi zakon biće objavljen u Službenom listu EU u narednih nekoliko dana i stupiće na snagu 20 dana nakon objave. Njegova primena će početi dve godine nakon stupanja na snagu, sa određenim izuzecima za pojedine odredbe.

ORIGINAL: EU usvojila Zakon o veštačkoj inteligenciji, prvi takav u svetu (n1info.rs)

Najnovije