Dokumenta

Cenovnik Asocijacije Medija
PDF download

Kodeks Asocijacije Medija
PDF download

Osnivačka skupština Asocijacije medija 2003. godine
PDF download

Poslovnik o radu UO Asocijacije medija
PDF download

Pristupnica
PDF download

Statut
PDF download