Zlata Kureš

Zlata Kureš je rođena 22.07.1958. u Beogradu gde diplomirala na Fakultetu političkih nauka. Trenuto je angažovana na poslovima izvršnog direktora agencije Beta. U Beti obavljala poslove zamenika direktora u periodu 2000. – 2014., pre toga bila saradnik, a potom menadžer na poslovima profesionalnog razvoja agencije. U periodu od 2006. – 2010. bila direktor radija BetaRFI čiji su osnivači bili agencija Beta i Međunarodni francuski radio. U periodu 1985.- 1992. radila kao saradnik analitičar u Sekretarijatu za infromisanje vlade Jugoslavije, a početkom osamdesetih bila honorarni saradnik u Politici i Radio Beogradu.. Jedna je od osnivača udruženja građana Medijski centar Beta (2004. godine) gde je bila predsednica Nadzornog odbora, a trenutno je predsednica ove nevladine organizacije.. Član je NUNSa i Upravnog odbora Asocijacije medija. Učestvovala u izradi i realizaciji preko 100 projekata agencije Beta i Medijskog centra Beta u saradnji sa Evropskom komisijom, OEBSom, američkim agencijama (IREX, NED, USAID), Fondacijom otvoreno društvo, Medienhilfe, Švedskim helsinškim komitetom, Norveškom narodnom pomoći, ambasadama Amerike, Velike Britanije, Nemačke, Švajcarske, Holandije, Švedske, Norveške, Belgije, Francuske, Danske…