Trening za novinare i predstavnike pravosuđa

29. October 2018. / Comments Off on Trening za novinare i predstavnike pravosuđa

Saopštenja

Novinari i urednici vojvođanskih redakcija i predstavnici viših i apelacionih sudova i tužilaštava iz Novog Sada, učestvovali su 18. oktobra u Novom Sadu na treningu, koji su organizovali Savet Evrope i Savet za štampu. Učesnicima su predstavljene presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na govor mržnje, pretpostavku nevinosti, pravo na pravično suđenje, kao i odluke Saveta za štampu u vezi sa novinarskom pažnjom, pravom na pivatnost, razlikovanje vrednosnih sudova od činjenica. Sudije, tužioci i novinari su, tokom radionice koja je predstavljala simulaciju rada suda i komisije za žalbe, “odlučivali” o tome da li su mediji u određenim slučajevima prekršili zakon ili Kodeks novinara kako bi se upoznali sa razlikama između postupka pred sudom i pred samoregulatornim telom. Treningu je prisustvovalo 34 predstavnika medija i pravosudnih organa, a naredni treninzi biće održani do kraja godine u Beogradu i Nišu. Treninzi su deo zajedničkog projekata Evropske unije i Saveta Evrope “Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj Evropi” (JUFREX).

Podeli članak