Prava mera medija

4. September 2018. / Comments Off on Prava mera medija

Saopštenja

Pošto je završila i objavila istraživačku studiju “Prava mera medija”, Asocijacija medija nastavlja rad na istoimenom projektu. Već 4. oktobra očekuje nas jednodnevna strukovna konferencija u Beogradu na kojoj će se okupiti svi zainteresovani za dalji razvoj oblasti medijskih merenja u Srbiji. Više inostranih predavača, predstavnika međunarodnih istraživačkih kompanija, medijskih asocijacija i oditorskih kuća, održaće prezentacije o najnovijim dostignućima u ovoj oblasti, ali i podeliti sa nama iskustva sa tržišta koja su uporediva sa našim kako u oblasti regulative, tako i u pojedinim vrstama medijskih merenja. Značajan deo zauzeće i razgovor o merenjima digitalnih medija, ali i o tome kako se vrši medijsko planiranje sa i bez podataka. Na kraju konferencije biće predstavljen program obuka za medijska preduzeća na temu „Kako pripremiti svoj medij za merenje“. Konferencija i obuke će se realizovati u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja. Izvršna produkcija je u rukama iskusnog tima Color Media Communication.

Podeli članak