Štamparija “Borba” može da preuzme Novosti?

1. August 2018. / Comments Off on Štamparija “Borba” može da preuzme Novosti?

Saopštenja

Kompanija Novosti je na korak da i zvanično bude vraćena u državno vlasništvo nakon što je 6. jula 2018. godine pred Privrednim sudom u Beogradu usvojen plan reorganizacije kojim se omogućava poveriocima da umesto naplate dugova postanu vlasnici ove medijske kuće. Ukupni dug Novosti iznosi preko 1,4 milijarde dinara, od čega najvećem poveriocu Štampariji „Borba“ – 670 miliona dinara. Štamparija „Borba“ je 80 odsto u državnom vlasništvu i upravo preko nje država, koja je trebalo da izađe iz medija još pre tri godine, može da preuzme kompletno vlasništvo nad medijskom kompanijom. Štamparija Borba i Adiko banka, imale su odlučujuće pravo glasa i obe su se izjasnile za usvajanje unapred pripremljenog plana reorganizacije. Protiv plana glasali su Ministarstvo finansija – Poreska uprava i manji poverioci. Protiv ovog rešenja, poverioci mogu podneti žalbu Privrednom apelacionom sudu. Plan je predložio generalni direktor Novosti Srđan Muškatirović koji je predstavnik većinskog vlasnika Milana Beka. Beko je 2006. godine preko tri svoje of-šor kompanije kupio paket akcija Novosti koje su mu omogućavale kontrolu nad firmom. Beko poseduje 62,3 odsto kompanije, dok je država vlasnik 29,5 procenata.

Podeli članak