Mišljenje Ministarstva finansija

1. August 2018. / Comments Off on Mišljenje Ministarstva finansija

Saopštenja

Pre četiri godine je Zakonom o javnom informisanju predviđeno da država može da sufinansira proizvodnju medijskog sadržaja u javnom interesu, odnosno da daje državnu pomoć medijima. Od tada postoji i dilema da li i na koji način se primenjuje Zakon o pdv-u na sredstva koja na ovaj način budu dodeljena nosiocima medijskih projekata. Na sajtu Ministarstva finansija, 16. jula 2018. godine, objavljeno je Mišljenje Ministarstva finansija 08 Broj: 413-00-80/2018 od 30. maja 2018. godine. Ovim Mišljenjem utvrđuje se primena Zakona o porezu na dodatu vrednost u vezi za obračunom PDV na novčana sredstva koja se dodeljuju u skladu sa članom 17. Zakona o javnom informisanju i medijima, a kojim se predviđa da se porez na dodatu vrednost ne obračunava na ta dodeljena novčana sredstva – LINK. Ovo Mišljenje je obavezujući za postupanje Poreske uprave kao i njenih filijala.

Podeli članak