Primena Kodeksa novinara u onlajnu

18. March 2018. / Comments Off on Primena Kodeksa novinara u onlajnu

Saopštenja

Nakon što je krajem 2016. godine Savet za štampu doneo Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, u saradnji sa SHARE Fondacijom, analizirali su 70 onlajn medija u Srbiji da bi utvrdili da li se i kako primenjuju neke od smernica. Prvo su istraživali koliko medija ima i kakva su pravila za komentarisanje tekstova i preuzimanje njihovog medijskog sadržaja i utvrdili da 20 medija (od 52 koliko ih dozvoljava komentarisanje), nema nikakva čitaocima dostupna pravila za to, a da čak 37 medija nije propisalo način na koji se njihovi tekstovi ili fotografije mogu prenositi. Želeći da pomognu medijima da definišu svoja pravila i tako izbegnu moguće probleme, napravili su modele pravila za komentare čitalaca i prenošenje sadržaja. Analiza medija i modeli pravila za komentarisanje i preuzimanje sadržaja dostupni su na sajtu Saveta za štampu:

Analiza primene Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju u 70 medija / Priručnik za prilagođavanje pravila potrebama onlajn medija (pdf)

Podeli članak