Naknade za novinarska dela

4. March 2018. / Comments Off on Naknade za novinarska dela

Saopštenja

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) održalo je Skupštinu u prostorijama Hrvatskog novinarskog društva u Zagrebu, na kojoj je podnelo izveštaj članstvu o aktivnostima u prošloj godini i prezentiralo plan rada za 2018. godinu – Pre tačno godinu dana, na prošloj Skupštini, najavili smo da nam je u fokusu za 2017. godine redefinisanje odnosa sa press clipping agencijama, a posebno nepravedno niske naknade koje su nam plaćali za distribuiranje autorskih radova. Taj smo cilj uspešno ostvarili, nakon višemesečnih pregovora uspeli smo podići naknadu za korištenje autorskih dela za štampu i web sa 10 na 16 posto te za audio i video na 12 posto – izvestila je članove predsednica DZNAP-a Valentina Wiesner. DZNAP će u ovoj godini, zajedno s izdavačima i press clipping agencijama, raditi na razvijanju novog modela naplate koji bi išao u smeru većeg vrednovanja kvaliteta autorskih radova u odnosu na kvantitet. Društvo za zaštitu autorskih novinarskih prava objavilo je, a Skupština potvrdila, listu svojih 150 najcitiranijih autora, na čijem je čelu sedmu godinu zaredom novinarka Novog lista Jagoda Marić koja prati rad Vlade i Ministarstva financija te pretežno piše o gospodarskim temama.

Podeli članak